Bij de gehoortest wordt getest of je kind voldoende kan horen. Hoe sneller een afwijking aan het gehoor wordt gevonden, hoe eerder een behandeling gestart kan worden. Een goed gehoor is belangrijk voor de taalontwikkeling en om te leren praten.

De gehoortest wordt minimaal 96 uur na de geboorte gedaan. Het verschilt per regio wie de test uitvoert. Vaak is dit de wijkverpleegkundige die thuis langskomt voor de gehoortest en de hielprik. In enkele regio’s wordt de test na enkele weken op het consultatiebureau afgenomen.

Hoe werkt het?

Je kind krijgt een zacht dopje in het oor dat verbonden is aan een meetapparaat. Het dopje zendt een zacht geluid uit en test of het oor hierop reageert met geluid. Op het apparaat is de reactie van het oor af te lezen. Het testen doet geen pijn en duurt enkele minuten. Het is belangrijk dat het stil is in de kamer als de gehoortest wordt uitgevoerd. Wanneer je kind slaapt of rustig is, is de test het best uit te voeren.

De uitslag

De uitslag van de test is per oor en je krijgt deze direct na de test. Bij de uitslag ‘voldoende’ hoort je kind genoeg om te leren praten. Het kan ook zijn dat de uitslag nog niet duidelijk is. De uitslag is dan ‘onvoldoende’. De gehoortest wordt dan na ongeveer een week herhaald. Wanneer de tweede test ook ‘onvoldoende’ is, volgt een derde test met een ander apparaat. Als ook na de derde test de uitslag voor één of beide oren ‘onvoldoende’ is, wordt het gehoor verder onderzocht in een audiologisch centrum.

Kosten

De gehoortest is kosteloos, en niet verplicht. Je kunt ervoor kiezen om de test niet te laten verrichten.

 

Liefs, Valerie
Verloskundige

 

Meer informatie
www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gehoorscreening_bij_pasgeborenen
https://www.nsdsk.nl/gehoortest-babys