Inleiding

Deze website, www.onlineverloskundige.nl, wordt onderhouden door Rosanne van der Sterre – Poolen, handelend onder de naam Online Verloskundige (hierna: ” Be Bold and Beautiful”). Door middel van het raadplegen en het gebruik van deze website verbind je je aan de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden.

Meldingen, klachten & (contact)informatie

Heb je vragen, wil je een klacht indienen of melding maken van onjuiste of onrechtmatige informatie op onze website, neem dan gerust contact met ons op. Hieronder tref je algemene informatie en contactinformatie van Online Verloskundige.

Online Verloskundige is gevestigd te Ermelo en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 08146092 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Online Verloskundige is bereikbaar op werkdagen vanaf 08.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 0647544455. Ook kun je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is roos@onlineverloskundige.nl.

Doel Be Bold and Beautiful

Online Verloskundige creëert en onderhoudt een online-platform dat op eenvoudige en transparante wijze aan mama’s to be, nieuwe mama’s en hun omgeving de mogelijkheid biedt om algemene informatie te verzamelen over hun zwangerschap en het moederschap. Via deze website worden geen persoonlijke adviezen gegeven die op enigerlei wijze zouden kunnen worden gekwalificeerd als medische behandeling of medisch advies.

Informatie op de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Online Verloskundige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Online Verloskundige niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de website ontleend worden. Online Verloskundige garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Online Verloskundige wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Online Verloskundige geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Online Verloskundige kan worden afgedwongen.

Rechten op de informatie

Online Verloskundige is rechthebbende op alle rechten met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie (denk aan rechten van intellectuele eigendom). Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Online Verloskundige.

Mocht je ondanks bovenstaande van mening zijn dat je rechthebbende bent op bepaalde informatie welke te vinden is op onze website, dan ben je verplicht om binnen 7 dagen na raadpleging van de informatie contact met ons op te nemen.

Informatie van derden

Wanneer Online Verloskundige een link plaatst naar websites van derden, betekent dit niet dat de website (of aangeboden informatie, producten of diensten) door Online Verloskundige wordt aanbevolen. Online Verloskundige aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of voor websites die verwijzen naar de website van Online Verloskundige.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Wijzigingen

Deze disclaimer kan en mag op elk moment door Online Verloskundige worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen. De huidige versie van de disclaimer is het laatst gewijzigd op 8 maart 2018.