Bij het Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek (GUO) onderzoekt de echoscopist de orgaanstructuren, de foetale groei en de hoeveelheid vruchtwater van het kind. Daarnaast is het mogelijk om lichamelijke afwijkingen vast te stellen. De ernst van deze lichamelijke afwijkingen kan sterk verschillen.

 

Typen GUO

Niet elke zwangere vrouw komt in aanmerking voor het GUO (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek). Indien je een indicatie hebt, kan je het GUO laten uitvoeren. Het GUO is verdeeld in twee soorten op basis van wanneer iemand in aanmerking komt voor het onderzoek:

 1. GUO type 1
  Zwangere vrouwen, waarbij hun kind een verhoogde kans heeft op een aangeboren afwijking, komen in aanmerking voor het GUO. Mits de afwijking met een GUO vastgesteld kan worden. Deze verhoogde kans bestaat vaak al vóór de zwangerschap, bijvoorbeeld omdat één van de ouders van het kind een aangeboren afwijking heeft. De verloskundige gaat na of een zwangere vrouw hiervoor in aanmerking komt. Zo ja, verwijst de verloskundige haar door naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek, mits zij een GUO wenst. De zwangere vrouw komt in aanmerking voor een GUO type 1 en niet voor het SEO.
 2. GUO type 2
  Zwangere vrouwen, waarbij de echoscopist bij het SEO een afwijking vermoedt, komen in aanmerking voor het GUO type 2. Het GUO dient dan als vervolgonderzoek. Indien je vervolgonderzoek wenst, neemt de echoscopist contact op met het Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Ze proberen een afspraak te maken, zodat dit centrum het GUO binnen 3-4 dagen na het SEO kan uitvoeren.
Wie komt in aanmerking voor GUO type 1?

Een zwangere vrouw komt in aanmerking voor het GUO type 1, indien:

 1. ze diabetes mellitus heeft of dit is vastgesteld in het eerste trimester van de zwangerschap.
 2. zij veel van bepaalde antistoffen in haar bloed heeft.
 3. zij zwanger is van een eeneiige twee- of meerling.
 4. minimaal één van de ouders van het kind een structurele afwijking heeft. Mits deze niet veroorzaakt wordt door een erfelijke afwijking, voor zover je weet.
 5. twee familieleden van óf de moeder óf de vader van het kind die een dezelfde structurele afwijking hebben. Mits deze afwijking niet veroorzaakt wordt door een erfelijke afwijking, voor zover je weet. Daarnaast moet er overleg plaatsvinden met een klinisch geneticus (een arts die zicht richt op erfelijke aandoeningen) of je in aanmerking komt voor het GUO type 1.
 6. zij bepaalde medicatie neemt of gebruik maakt van bepaalde genotsmiddelen.
 7. zij is blootgesteld aan hoge stralingsbelasting.
Kosten

Het onderzoek wordt vergoed vanuit het basispakket en heeft daarnaast geen gevolgen voor het eigen risico.

Vervolgonderzoek

Wil je meer weten over vervolgonderzoek na een SEO of welk onderzoek het Centrum voor Prenatale Diagnostiek nog meer kan uitvoeren naast een GUO? Lees dan ‘Vervolgonderzoek na een eerste of tweede trimester SEO‘.

Liefs, Ester
Verloskundige

Bronnen