In 2019  hebben 76.000 vrouwen in Nederland herhaaldelijk te maken gehad met lichamelijk huiselijk geweld.

De verschillende vormen van geweld 

Er zijn verschillende vormen van geweld zoals slaan en schoppen, maar ook iemand uitschelden en treiteren. Je kan ook afgezonderd worden van je familie en vrienden door je mishandelaar. Soms dreigt hij/zij jou te verlaten of zichzelf zelfs van het leven te beroven als je hem/haar verlaat. Een andere vorm van geweld is economisch geweld. Hierbij kreeg jij geen toegang tot onderwijs of de mogelijkheid om je financiële situatie te verbeteren. 

 

Wat zijn de gevolgen van huiselijk geweld? 

Vrouwen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld kunnen last krijgen van verschillende mentale problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan depressie, angststoornissen of een post-traumatische stress stoornis. Ook kunnen ze lichamelijke problemen hebben zoals gebroken botten, hersenschuddingen, slapeloosheid en mogelijk zelfs de dood. Een zwangerschap, bevalling of kraamperiode kan traumatisch zijn voor een vrouw die te maken heeft gehad met huiselijk geweld. Een inwendig onderzoek kan nare herinneringen oproepen, maar ook zorgen voor een kleine baby kan een vrouw als traumatisch ervaren.  

 

Huiselijk geweld in de zwangerschap 

4% tot 20% van de vrouwen krijgt te maken met huiselijk geweld tijdens de zwangerschap. De zwangerschap zou ervoor kunnen zorgen dat er meer geweld plaatsvindt. Een baby kan te vroeg worden geboren of geboren met een lagere geboortegewicht vanwege huiselijk geweld. Ook kan huiselijk geweld ervoor zorgen dat de placenta loslaat en de baby kan daardoor ernstig in gevaar komen. 

 

Geweld op de werkvloer 

Naast geweld in de thuissituatie kan je ook te maken krijgen met geweld op de werkvloer bij bepaalde beroepen, bijvoorbeeld als je een politie agent bent. Ga in gesprek met je werkgever en bespreek welke maatregelen je kunt nemen tijdens de zwangerschap. 

 

Ben jij of ken jij iemand die te maken heeft met (huiselijk) geweld, dan kan je terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis geeft advies en ondersteuning bij huiselijk geweld. Klik op de link voor de contactinformatie van de organisatie 

Huiselijk geweld is nóóit jouw schuld.  

 

Liefs, Cibelle
Verloskundige (i.o.) 

Bronnen

  • European Institute for Gender Equality. (z.d.). Economic Violence. Opgehaald van European Institute for Gender Equality: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1096 
  • Lutgendorf, M. (2019). Intimate Partner Violence and Women’s Health. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
  • Movisie. (2019). Huiselijk en seksueel geweld factsheet 2019. Utrecht: Movisie. 
  • Oram, S., Khalifeh, H., & Howard, L. (2016). Violence against women and mental health. Amsterdam: Elsevier. 
  • Politie. (z.d). Wat is geestelijk geweld? Opgehaald van Vraagt het de politie: https://www.vraaghetdepolitie.nl/mishandeling/geweld/wat-is-geestelijk-geweld.html 
  • Polychronopoulou, M., & Douzenis, A. (2016). The Psychosocial Repercussions of Domestic Violence in Battered Women. Athene: Hellēnikē Psychiatrikē Hetaireia. 
  • Prins, M., van Rosmalen, J., Scherjon, S., & Smit, Y. (2014). Praktische Verloskunde (13e ed.). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
  • Sugg, N. (2015). Intimate Partner Violence: Prevalence, Health Consequences, and Intervention. Philadelphia: Saunders. 
  • Veilig Thuis. (z.d.). Hoe werkt veilig thuis? Opgehaald van Veilig Thuis: https://veiligthuis.nl/hoe-werkt-veilig-thuis/