Vermoedt de echoscopist een afwijking bij het kindje na een eerste of tweede trimester SEO (structureel echoscopisch onderzoek)? Dan kan dat behoorlijk schrikken zijn. Gelukkig kan de verloskundig hulpverlener je verwijzen naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek, mits je daarvoor open staat. In dit centrum krijg je uitleg over vervolgonderzoek en de voor- en nadelen daarvan.

Vervolgonderzoek na een SEO

Het Centrum voor Prenatale Diagnostiek zal uitleg geven over de opties die mogelijk zijn:

 1. Geen vervolgonderzoek laten doen
  Je bent altijd vrij om niet te kiezen voor vervolgonderzoek.
 2. Een GUO (geavanceerd ultrageluid onderzoek) type 2
  Bij het GUO wordt het kindje, de placenta en het vruchtwater etc. opnieuw nagekeken door een gespecialiseerd echoscopist. Ook kan een afwijking worden vastgesteld.

Soms krijgt een zwangere vrouw aanvullend (erfelijkheids-) onderzoek aangeboden. Hiervoor zal dan een vruchtwaterpunctie, een vlokkentest of bloedonderzoek gedaan worden. Indien een zwangere vrouw dit aangeboden krijgt, mag zij uiteraard zelf beslissen of zij dit onderzoek wil laten uitvoeren.

Mogelijkheden na vervolgonderzoek na een SEO

Afhankelijk van de bevindingen van het vervolgonderzoek zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. Geen afwijking
  Een aantal zwangere vrouwen krijgt te horen dat het SEO aanwijzingen laat zien voor een afwijking bij het kindje. Bij vervolgonderzoek blijkt deze afwijking er gelukkig toch niet te zijn.
 2. De gewenste zorg op de juiste plek
  Soms is het belangrijk voor de gezondheid van het kindje om de zorg gedurende de zwangerschap, de bevalling en direct na de geboorte op een andere plek te ontvangen. Hierdoor zijn de juiste specialisten betrokken en zijn de zwangere vrouw en het kindje op de juiste plaats.
 3. Zwangerschapsafbreking
  Bij ernstige afwijkingen kan een zwangere vrouw besluiten de zwangerschap af te breken.
 4. Voorbereiding op een kindje met een afwijking
  Indien je zwanger bent van een kindje met een afwijking, kun je je daarop voorbereiden gedurende de zwangerschap. Je kunt je bijvoorbeeld goed laten informeren wat deze afwijking inhoudt en welke behandelingsopties mogelijk zijn na de geboorte.
 5. Behandeling in de baarmoeder
  Bij een open rug en bij sommige hartafwijkingen is een behandeling in de baarmoeder tijdens de zwangerschap mogelijk.

Begeleiding

Indien een lichamelijke afwijking bij een zwangere vrouw wordt geconstateerd, kan dat voor haar en haar eventuele partner erg schrikken zijn. Soms kunnen zwangere vrouwen en hun partners voor moeilijke keuzes komen te staan. Voor begeleiding gedurende dit traject kunnen zwangere vrouwen terecht bij je verloskundige, gynaecoloog, huisarts of bij het Centrum van Prenatale Diagnostiek.

Liefs, Ester
Verloskundige

Bronnen